Piagam Pelanggan

Dengan azam dan resolusi penuh, kami bersumpah dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami dalam menawarkan perkhidmatan yang berkualiti dan khidmat nasihat profesional dalam melaksanakan dasar dan kaedah-kaedah Pengurusan Akademik Universiti yang termasuk fungsi-fungsi yang berikut:

1

• Untuk mengendalikan hal ehwal akademik telus serta memperkayakan kualiti dari semasa ke semasa. Hal ehwal akademik termasuk pengambilan dan kemasukan pelajar, peperiksaan, komisen ijazah, dasar akademik dan peraturan.

2

• Untuk menghasilkan graduan yang mempunyai pencapaian akademik yang tinggi, profesional, kompeten dengan personaliti cemerlang dan boleh bersaing di arena antarabangsa.

3

• Untuk menyediakan kemudahan yang kondusif dan selamat akademik dan infrastruktur untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran.

4

• Untuk menawarkan bertanggungjawab dan pelanggan perkhidmatan mesra yang sejajar dengan perkara-perkara berikut:

Perkhidmatan

Untuk mengumumkan keputusan peperiksaan dalam tempoh dua (2) hari selepas Mesyuarat Senat. Untuk mencetak dan menyerahkan transkrip keputusan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja selepas keputusan rasmi diumumkan. Untuk memastikan surat tawaran dicetak dan dihantar kepada calon-calon yang berkelayakan tujuh (7) hari selepas Mesyuarat Pengambilan dan Temuduga. Untuk memastikan Jadual Kelas dan Pendaftaran Kursus disediakan selewat-lewatnya dua (2) minggu sebelum kelas semester baru bermula.

Info Korporat

MISI

MISI

• Untuk mendidik dan merangsang pemimpin masa hadapan supaya gigih berusaha untuk mencapai tahap kesarjanaan yang tinggi serta kecekapan yang jitu dalam bidang ketenteraan

VISI

VISI

• Untuk mendidik dan merangsang pemimpin masa hadapan supaya gigih berusaha untuk mencapai tahap kesarjanaan yang tinggi serta kecekapan yang jitu dalam bidang ketenteraan.

MOTO

MOTO

• Kewajipan, Maruah, Intergriti

FALSAFAH

FALSAFAH

• Untuk mendidik dan merangsang pemimpin masa hadapan supaya gigih berusaha untuk mencapai tahap kesarjanaan yang tinggi serta kecekapan yang jitu dalam bidang ketenteraan.