Info Pelajar

Bakal Pegawai Kadet yang berjaya ke program Pengajian Sarjana Muda mulai tahun pertama akan dilantik sebagai Pegawai Kadet dan layak mendapat tajaan daripada pihak Kementerian Pertahanan. Pegawai Kadet juga akan mendapat gaji, imbuhan, bonus tahunan, mendapat tajaan pembiayaan sepenuhnya yuran pengajian dan mendapat jaminan kerja setelah bergraduat dan ditauliahkan sebagai Leftenan Muda.