Info Pelajar

Pelajar Awam bagi program Sarjana Muda diwajibkan menyertai Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES) manakala Pelajar Awam bagi program Diploma diwajibkan menyertai Pasukan WATANIAH tertakluk kepada tahap kesihatan. Mereka akan diberi elaun sekiranya menghadiri latihan dan kemudahan-kemudahan lain semasa menjalani latihan ketenteraan.

 Pelajar Awam yang berjaya menamatkan pengajian sehingga ke peringkat Sarjana Muda akan ditauliahkan sebagai Leftenan Muda dalam Pasukan Simpanan selepas tamat latihan ketenteraan. Mereka juga boleh menjadi anggota tentera dengan memohon untuk menjadi Pegawai Kadet Graduan.