Bakal Pegawai Kadet yang berjaya ke program Pengajian Sarjana Muda mulai tahun pertama akan dilantik sebagai Pegawai Kadet dan layak mendapat tajaan daripada pihak Kementerian Pertahanan. Pegawai Kadet juga akan mendapat gaji, imbuhan, bonus tahunan, mendapat tajaan pembiayaan sepenuhnya yuran pengajian dan mendapat jaminan kerja setelah bergraduat dan ditauliahkan sebagai Leftenan Muda.

Pelajar Awam bagi program Sarjana Muda diwajibkan menyertai Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES) manakala Pelajar Awam bagi program Diploma diwajibkan menyertai Pasukan WATANIAH tertakluk kepada tahap kesihatan. Mereka akan diberi elaun sekiranya menghadiri latihan dan kemudahan-kemudahan lain semasa menjalani latihan ketenteraan.

 Pelajar Awam yang berjaya menamatkan pengajian sehingga ke peringkat Sarjana Muda akan ditauliahkan sebagai Leftenan Muda dalam Pasukan Simpanan selepas tamat latihan ketenteraan. Mereka juga boleh menjadi anggota tentera dengan memohon untuk menjadi Pegawai Kadet Graduan.