KEMAS KINI ATAU KEKAL PROGRAM PENGAJIAN TEMU DUGA DAN/ATAU UJIAN DALAM FASA PENGEMASKINIAN LEPASAN STPM/SETARAF?

 Calon yang tidak dipanggil temu duga dan/atau ujian diberi pilihan untuk kemas kini atau kekal dengan pilihan.
Jika calon memilih untuk kemas kini, calon boleh memilih mana-mana program pengajian layak yang lain
(bukan program temu duga dan /atau ujian). Permohonan calon akan diproses berdasarkan keutamaan pilihan yang terkini.

Jika calon memilih untuk kekal, calon boleh kekal dengan pilihan yang sedia ada. Permohonan calon akan diproses
berdasarkan keutamaan pilihan sedia ada. Program pengajian yang tidak dipanggil temu duga dan/atau ujian tidak
akan dipertimbangkan kerana tidak memenuhi Syarat Khas program pengajian tersebut.